Mokslas, technologijos

Stūmokliniai siurbliai


Tai pačios paprasčiausios tūrinės hidraulinės mašinos, kurių stūmoklis cilindre atlieka slenkamąjį-grįžtamąjį judesį.

Pagal įsiurbimo ir suslėgimo ciklų skaičių per vieną dvigubąją eigą stūmokliniai siurbliai skirstomi į viengubo ir dvigubo veikimo.

Pagal stūmoklių (plunžerių) skaičių jie skirstomi į vienstūmoklius, dvistūmoklius, tristūmoklius ir daugiastūmoklius.

Stūmokliniai siurbliai, priklausomai nuo jų konstrukcijos, gali išvystyti 400 ir daugiau MPa slėgį. Kadangi jie gali išvystyti didelį slėgį, tai jie plačiai naudojami metalų apdirbimo pramonėje įvairiuose presuose.

Dvi stūmoklio eigos sudaro darbo ciklą. Veikiant siurbliui darbo ciklai kartojasi. Alkūniniam velenui apsisukus 1 kartą, stūmoklis nueina kelią 2h. Jei cilindro skersmuo D, tai alkūniniam velenui sukantis dažniu n, teorinis siurblio našumas.

Kadangi siurblio vožtuvai atsidaro ir užsidaro šiek tiek vėluodami, per darbo kameros nesandarumus prateka dalis darbo skysčio, todėl faktinis siurblio našumas.

Kad gauti tolygesnį padavimą, yra gaminami dvigubo veikimo stūmokliniai siurbliai, kurie per vieną ciklą du kartus skystį įsiurbia ir 2 kartus išspaudžia.

Dvigubo veikimo siurblio našumo netolygumo koeficientas d = 1,57.

Norint dar sumažinti padavimo netolygumą, yra gaminami trigubo veikimo stūmokliniai siurbliai, kurių darbo fazė perstūmta.