Mokslas, technologijos

Hidropavarų klasifikavimas


Hidraulines mašinas galima skirstyti į dvi dideles grupes:

1)hidraulinius siurblius;

2)hidraulinius variklius.

Siurbliais sukuriama skysčio tėkmė, suteikiant skysčiui trejopą energiją:  - pakelti skysčiui, kurio masė m, į aukštį z;  - suteikti skysčiui slėgį p;  - jį stumti greičiu v.

Hidrauliniais varikliais vadinamos tokios hidraulinės mašinos, kuriose darbo skysčiai suteikia jų mašinračiams energiją, versdami juos suktis (rotoriniai hidrauliniai varikliai), slankioti (hidrauliniai cilindrai) arba pasisukti (posūkio hidrauliniai varikliai).

Hidrotransmisija vadinamas hidraulinis įrenginys, kuriame varančioji grandis – siurblys – mechaninę energiją per darbo skystį perduoda tiesiai varomajai grandžiai – varikliui.

Hidrotransmisijos kartu su vamzdžiais, vadinamais hidraulinėmis linijomis, jungiančiomis hidrotransmisijos grandis – hidraulines mašinas, papildytos įvairia valdymo, reguliavimo bei pagalbine hidrauline aparatūra ir sudaro hidraulines pavaras.

Priklausomai nuo to, kurios rūšies energijos suteikiama skysčiui daugiau, ir atsižvelgiant į veikimo principą, hidromechaniniai įrengimai skirstomi į dvi grupes:

1)tūriniai (skysčiui pagrinde suteikiama potencinė energija);

2)dinaminiai (kinetinė energija).