Mokslas, technologijos

Hidrauliniai siurbliai


Siurblio darbas sistemoje apibūdinamas šiais parametrais: siurblio išvystomu slėgiu (arba slėgio aukščiu); našumu; galia; naudingumo koeficientais; darbo tūriu; sukimo momentu; siurbimo aukščiu.

1)Siurblio slėgis (arba slėgio aukštis). Jis lygus lyginamųjų skysčio energijų skirtumui pjūviuose, esančiuose slėgimo vamzdžio pradžioje ir siurbimo vamzdžio gale. Pjūviuose paprastai prijungiami vakuumetras ir manometras.

2)Siurblio našumas. Skysčio debitas, kuris siurbliu tiekiamas sistemai, vadinamas siurblio tūriniu našumu. Idealiu siurblio našumu vadinamas tūrinio našumo Q ir skysčio tūrio nuostolių q siurblyje suma:

3)Siurblio galia. Galia, kurią siurblys perduoda skysčiui, vadinama naudinga. Ji skaičiuojama sekančiai: . Galia, kurią sunaudoja siurblys, t.y. gauna iš varančiojo variklio, vadinama gaunamąja galia, arba tiesiog siurblio galia P.

4)Naudingumo koeficientas. Siurblio naudingumo koeficientu vadinamas naudingos siurblio galios santykis su siurblio galia . Juo apibūdinami visi energijos nuostoliai, kurie susidaro siurblyje, kai jis perduoda energiją skysčiui. Energijos nuostoliai skirstomi į tris rūšis: mechaninius, tūrinius ir hidraulinius. Mechaniniai nuostoliai susidaro dėl trinties guoliuose ir sandarinimuose. Tūriniai nuostoliai susidaro dėl to, kad dalis debito nuteka pro sandarinimus, vožtuvus, stūmoklių (plunžerių) tarpiklius, pro plyšius tarp rotoriaus menčių ir siurblio korpuso. Hidrauliniai nuostoliai atsiranda dėl to, kad dalis galios, kuri sunaudojama siurbliaračio pasipriešinimui ir išorinei siurbliaračio paviršiaus trinčiai į skystį nugalėti, virsta šiluma.

Siurblių klasifikavimas

Siurblys, kuriame darbo skystis įsiurbiamas į jo darbo kamerą, sujungtą tuo metu su įtekėjimo anga, ir išstumiamas iš jos, sujungtos su ištekėjimo anga, periodiškai kintant kameros tūriui, vadinamas tūriniu siurbliu.

Pagal slėgį, kurį išvysto, siurbliai skirstomi į:

1mažo slėgio – nominalus slėgis iki 1,6 MPa;

2vidutinio slėgio – nominalus slėgis nuo 1,6 iki 10 MPa;

3didelio slėgio – nominalus slėgis didesnis kaip 10 MPa.

Tūriniai siurbliai skirstomi:

Slenkamojo-grįžtamojo judesio:

1Stūmokliniai (plunžeriniai):

a)Skriejikiniai;

b)Kumšteliniai;

2Diafragminiai.

Rotoriniai:

1=Sukamojo judesio;

a)Krumpliaratiniai:

a1)Su vidiniu krumplių sukabinimu;

a2)Su išoriniu krumplių sukabinimu;

a3)Sraigtiniai;

2=Slenkamojo judesio

a)Plunžeriniai:

Ašiniai-plunžeriniai (su pasvirusiu disku; su pasvirusiu bloku);

Spinduliniai-plunžeriniai;

b)Plokšteliniai:

Viengubo veikimo;

Dvigubo veikimo.

Sparniniai.