Mokslas, technologijos

Vanduo


Mokslo ir technikos revoliucijos sąlygomis, didėjant pramonės produkcijos apimčiai, formuojantis naujoms pramonės šakoms, suvartojama vis daugiau vandens. Dėl vandens apytakos gėlas vanduo atsinaujina gan greitai. Jeigu vanduo būtų naudojamas pagal apytakos apimtį, vandens išteklių šaltiniai neišsektų niekados. Tačiau daugelyje pasaulio rajonų vandens suvartojama daugiau negu jo spėja atsinaujinti.

Trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokykė tebėra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas ir jo kokybės pagerinimas kelia didelį susirūpinimą.

Vandens tarša duoda didelius nuostolius ūkiui, pažeidžia ekologinę pusiausvyrą, kenkia žmonių sveikatai. Užterštame vandenyje visuomet būna daug patogeninių bakterijų bei virusų. Yra pavojus, kad gali likti netinkami gerti požeminiai vandenys. Vandens stokai bei vandeniui, kuris užterštas įvairiomis medžiagomis, net jei jų būtų ir labai mažas kiekis, žmogaus organizmas labai jautrus, dėl to gali sutrikti biologiškai aktyvių medžiagų koncentracija, nervinių bei kitų ląstelių veikla, kuri gali sukelti labai rimtų susirgimų.

Vandens kokybė daugiausiai priklauso nuo aplinkos higieninės būklės. Pramonės, žemės ūkio, kitų veiklos sričių bei buitinės atliekos, patenkančios į aplinką, gali pabloginti ir vartojamo vandens kokybę. Todėl jo telkinių apsauga, ypač gerai išvystytos pramonės rajonuose, yra nepaprastai svarbi. Saugant vandens išteklius nuo užteršimo, labai svarbūs yra valymo įrenginiai. Pagal užtaršų šalinimo būdus jie yra įvairių rūšių. Šiuo metu vanduo yra valomas mechaninėmis, fizinėmis, biologinėmis ir cheminėmis priemonėmis.

Pagrindinis dėmesys sprendžiant problemą, ar ilgam užteks požeminio vandens, skiriamas vandens išteklių valdymo tobulinimui, siekiant užtikrinti visuomenės teisę turėti pakankamai geros kokybės, švaraus, nekenksmingo sveikatai ir gamtai vandens. Lietuva gerti naudoja tik požeminį vandenį. Todėl jo naudojimas ir ypač – apsauga turi būti pirmos svarbos aplinkosaugos uždavinys.

Taigi, kad ateityje sumažėtų vandens nuostoliai, reikia jį taupiai naudoti, nustatyti atskiriems technologiniams procesams sunaudojamo vandens normas, kad kuo mažiau terštų aplinką, įvesti kokybės standartus vandenims ir juos nuolat kontroliuoti, kaip jų laikomasi, skatinti naujų, efektingesnių, naudojančių mažiau vandens, gamybos technologijų kūrimą bei užtikrinti jų apsaugą, kad kuo mažiau kenktų žmonių sveikatai.