Mokslas, technologijos

Hidraulinių pavarų veikimas


Pagal darbo principą hidraulinės pavaros skirstomos į hidrostatines ir hidrodinamines. Hidrostatinėse pavarose siurblys mechaninę energiją transformuoja į skysčio potencinę energiją (slėgio energiją), kuri perduodama hidrauliniam varikliui, o šis ją transformuoja į mechaninę.

Hidrostatinės pavaros pagal darbo skysčio cirkuliavimo būdą gali būti atvirosios ir uždarosios, pagal reguliavimo galimybę – reguliuojamosios arba nereguliuojamosios, pagal hidraulinių mašinų skaičių – su vienu, dviem arba trimis siurbliais bei hidrauliniais varikliais ir kt.

Atvirosios hidraulinės sistemos pranašumai:

1 geros sąlygos natūraliam darbo skysčio aušinimui;

2paprasta konstrukcija;

3galimybė atskirti bake priemaišas, esančias alyvoje.

Trūkumai:

1reikia daug alyvos;
2mažesnis tūrinis naudingumo koeficientas;
3pavara turi būti įrengta kaip galima arčiau bako;
4reikalingas didelis bakas;
5nepakankama apsauga nuo teršalų.

Uždaros hidraulinės sistemos pranašumai:

1sistema kompaktiška;
2didesnis tūrinis naudingumo koeficientas;
3reikia mažai alyvos;
4galima naudoti keičiamos tėkmės krypties hidraulines mašinas, taip sudarant galimybę judesiui reversuoti;
4didelis reguliavimo diapazonas;
5gerai apsaugota nuo teršalų.

Trūkumai:

1darbo skystis labiau apkrautas;
2būtina alyvą aušinti aušintuve;
3reikalinga papildoma maitinimo sistema, kuri užtikrina normalų pagrindinės hidraulinės sistemos darbą.